Latest news

 

 

  


  

  


  

 

 

 

A
A
A

2011

TORUŃSKIE DNI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

I OCHRONY ZDROWIA

Toruń, 20-22 września 2011  

Tegoroczna Konferencja odbyła się w dniach 20-22 września 2011 r. Skupiła ponad 1000 Uczestników z całego świata. Do Torunia przyjechali liderzy, praktycy, menedżerowie instytucji działających w opiece długoterminowej z takich krajów jak: Bułgaria, Holandia, Irlandia, Jordania, Rumunia, Swajcaria, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry, Indie, Rosja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Czechy, Estonia, Mołdawia, Kyrgistan, Kazachstan a nawet RPA.

Przypominamy, że w ramach TDODiOZ 2011 odbyły się:

Honorowy Patronat

 • Pani Anna Komorowska – Małżonka Prezydenta RP
 • Parlament Europejski

Patronat merytoryczny

 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly

Honorowy Gospodarz

 • Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

Organizator

 • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
 • Stowarzyszenie Dom Pod Słońcem    

Pierwszego dnia, po oficjalnym powitaniu gości przez Organizatorów, wykład inauguracyjny na tegorocznych Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej i Ochrony Zdrowia wygłosił J.E.abp Zygmunt Zimowski - Minister Zdrowia w Watykanie.  

 (fot.Daniel Pach)

Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrali także: Marszałek Województwa Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Prezes TZMO SA Jarosław Józefowicz oraz prof. Jerzy Buzek, który niestety nie mógł przyjechać do Torunia, ale którego wytąpienie zostało nagrane i odtworzone.

(fot.Daniel Pach) 

Na zakończenie części oficjalnej goście oraz uczestnicy wysłuchali koncertu Waldemara Malickiego z Filharmonią Dowcipu, którego prawie 2-godzinny występ został nagrodzony owacjami na stojąco.

   

(fot.Daniel Pach)

XIV edycja TDODiOZ nawiązywały do Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, poruszając kwestię wolontariatu w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Jedna z sesji Konferencji była w całości poświęcona wolontariatowi "Wolontariat i opieka nieformalna w opiece długoterminowej - potrzeby i bariery", której przewodniczył prof. dr hab. Piotr Błędowski.  Ostatniego dnia TDODiZ ks.Piotr Krakowiak przygotował bezpłatne warsztaty o wolontariacie w opiece długoterminowej.

W ramach XIV Konferencji Opieki Długoterminowej poruszano tematy, które wzbudzały ogromne zainteresowanie uczestników. Były to sesje poświęcone dobrym praktykom w placówkach opieki długoterminowej oraz tematom tabu w opiece długoterminowej, na których omawiano problemy seksualności, agresji oraz ubezwłasnowolnienia.

Poniżej przedstawiamy program tegorocznego wydarzenia.

 Program TDODiOZ do druku

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

PROBLEMY KOMPLEKSOWEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 

 

20 września 2011 
18.00 Inauguracja 

wykład inauguracyjny: Nadzieja w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI - J.E. abp. Zygmunt Zimowski

(fot.Daniel Pach)
21 września 2011 
9.00-10.30 sesja I
Problemy kompleksowej opieki długoterminowej 
Przewodniczące: prof. dr hab. n.med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
 • Opieka długoterminowa w Polsce. Jak wygląda jej kompleksowość? - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
 • Potrzeba kompleksowości w opiece długoterminowej - prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora Kornatowska
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Perspektywa współpracy ośrodka pomocy społecznej z ochroną zdrowia - Grażyna Woźniak

10.30-11.00 Przerwa kawowa 

11.00-13.00 sesja II
Wolontariat i opieka nieformalna w opiece długoterminowej - potrzeby i bariery 
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Błędowski 

 • Obciążenie, potrzeba wsparcia i ryzyko nadużyć w rodzinach opiekujących się osobami starszymi - dr Giovanni Lamura
 • Punkty wsparcia dla potrzebujących pielęgnacji - informacja, doradztwo i asysta - dr Hanneli Doehner
 • Praca zespołowa? Doświadczenia opiekunów i profesjonalistów z Holandii - Anita Peters
 • Siła społeczna wolontariatu w praktyce opieki nad osobami starszymi u kresu życia. Od dobrych praktyk opieki paliatywno-hospicyjnej do projektu "Lubię pomagać" dla wolontariatu w opiece długoterminowej - ks. dr Piotr Krakowiak
 • Wolontariat szansą dla nas i naszych podopiecznych. Możliwości rozwoju wolontariatu w opiece długoterminowej w ośrodkach opiekuńczych i w sieciach opieki domowej - Barbara Sikora

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.20 sesja III 
Tematy tabu w opiece długoterminowej 
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

 • Seksualność osób nepełnosprawnych - prof. dr hab. Małgorzata Kościelska
 • Opieka bez agresji - prof. Zbigniew Tarkowski
 • Móc stanowić o sobie samym - jak długo? Między dobrą opieką a życzeniami i potrzebami - Franziska Rahmel

Założenia ustawy o pomocy osobomniesamodzielnym - Senator Mieczysław Augusyn

16.00-18.00 sesja IV
Dobre praktyki w placówkach opieki długoterminowej 
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Błędowski, Grażyna Śmiarowska 

22 września 2011 
10.00-11.30 sesja V
Problemy medyczne w opiece długoterminowej 
Przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Bień 

 • Leczenie operacyjne spastyczności - prof. Marek Harat
 • Procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym w zakładach opieki długoterminowej - Beata Ochocka
 • Leczenie żywieniowe w opiece długoterminowej - dr Stanisław Kłęk

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-13.30 sesja VI

Standaryzacja usług w placówkach opieki długoterminowej. Narodowy Program Opieki Długoterminowej - panel dyskusyjny

Przewodnicząca: dr Elżbieta Szwałkiewicz 

 

13.30-15.00 Obiad

 

 
(fot.Daniel Pach)

 

PROGRAM
SYMPOZJUM BEZPIECZNY SZPITAL

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA 

20 września 2011 
18.00 Inauguracja 

21 września 2011 

9.00-12.00 
Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym
Przewodniczący: dr n.med. Paweł Grzesiowski

Sesja pod patronatem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń

 • Pakiet oceny ryzyka i profilaktyki zakażeń w dyscyplinach zabiegowych - dr n. med. Paweł Grzesiowski
 • Kontrola wewnętrzna procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego na bloku operacyjnym - Anna Ziółko
 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne na bloku operacyjnym - doświadczenia własne - Bożena Rychwalska, Krzysztof Kacperski

12.00-13.00 Przerwa obiadowa 

13.00-18.00 
Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
Przewodniczący: dr Monika Dobska, dr Paweł Dobski   
 

 • Percepcja jakości w usługach medycznych - dr Monika Dobska
 • Rola systemów zarządania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2008 w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej - dr Paweł Dobski
 • Praktyczne aspekty związane z wdrażaniem normy ISO 14001 i normy PN-N-8001:2004. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - mgr inż. Paweł Miękus
 • Korzyści i bariery wdrażania systemów jakości - dr n. med. Jacek Łukomski
 • Praktyczne aspekty procesu certyfikacji zakładów opieki zdrowotnej
 • Systemy jakości a kontraktowanie świadczeń - mec. Artur Paszkowski

PROGRAM - Warsztaty 

22 września 2011 
13.30 - 14.30 Wolontariat w opiece długoterminowej - jak to zrobć?
Przewodniczący: ks. Piotr Krakowiak
 

Warsztaty miały na celu ukazanie korzyści płynących z wolontariatu i zaangażowania opiekunów nieformalnych dla pacjentów/pensjonariuszy, ich rodzin, ośrodka opieki lub sieci opieki domowej,
a także w szerszym aspekcie społecznym (w zakresie edukacji społecznej). Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, jak dobrze zacząć wolontariat, w jakich konkretnie działaniach może on wesprzeć opiekę, jak pozyskać wolontariuszy oraz jak przygotować i koordynować ich pracę. Zostały również przedstawione możliwości i uwarunkowania rozwiązań problemów społecznych związanych
z przewlekłą chorobą i niepełnosprawnością.

 

DOBRE PRAKTYKI W PLACÓWKACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

W zeszłym roku, po raz pierwszy podczas Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej odbyła się sesja  poświęcona dobrym praktykom w placówkach opieki długoterminowej.
W związku z tym, że wystąpienia naszych gości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji, postanowiliśmy zorganizować podobną sesję również w tym roku.
 

Zamknęliśmy już listę zgłoszeń placówek do udziału we wspomnianej sesji. Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy. 

Przypominamy, że propozycje wystąpień mogły zgłaszać wszystkie placówki, które wyróżniają się na tle innych, prowadząc nowatorskie i nieszablonowe działania na rzecz podniesienia komfortu życia osób przebywających w placówce, jak i poprawy warunków pracy samego personelu.

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu szczególnie zachęcaliśmy do prezentowania dobrych praktych obejmujących współpracę z wolontariuszami.

Sesja poświęcona dobrym praktykom odbędzie się 21 września 2011 roku w godzinach 16.00 – 18.00. Każda z wykładających osób będzie miała do dyspozycji 10 min. na zaprezentowanie rozwiązań swojej placówki. 

Obszary tematyczne:
- wolontariat
- programy terapeutyczne
- metody aktywizacji
- metody rehabilitacji
- warsztaty terapii zajęciowej
- dodatkowe finansowanie działalności placówki, instytucji
- rozwiązania organizacyjne lub finansowe
- rozwiązania ułatwiające pracę personelu
- adaptacja i modernizacja placówki
- współpraca z rodziną
- organizacje pozarządowe jako partner w opiece długoterminowej
Ważne są nawet najprostrze rozwiązania! 

Komitet Naukowy Konferencji wybrał najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, które zostaną przedstawione na Konferencji podczas sesji poświęconej dobrym praktykom w placówkach opieki długoterminowej.  Pozostałe placówki będą miały możliwość zaprezentowania swoich praktyk w formie plakatów wystawionych w Foyer Auli UMK, gdzie odbywa się Konferencja, lub na łamach kwartalnika MEDI Forum Opieki Długoterminowej.

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z minionych edycji TDOD.

TDOD 2012

TDOD 2010

TDOD 2009

TDOD 2008 

TDOD 2007

TDOD 2006